Vad är en god djuromsorg?

2021-11-09|Nyheter|

På en av Sveriges Grisföretagares tidigare stämmor lästes det upp en dikt. En del av dikten lät så här: ”Sedan urminnes tider och inlandsisar har vi haft ett sä [...]