I Sverige har vi gott, hållbart och lättillgängligt griskött som är populärt på den inhemska marknaden. De senaste åren har vi sett en ökande trend där konsumenterna efterfrågar alltmer svenskt. Från januari till juni 2021 var den svenska marknadsandelen 84,1 procent, att jämföra med 79,8 procent samma period 2020. En stor anledning är att konsumenterna är medvetna om de svenska mervärdena, och det har visat sig tydligt under pandemin när de flesta inköpen har gjorts i butik. I butiken väljer man oftast svenskt kött vilket inte lika självklart på restaurang. Branschen och de gröna näringar har blivit bättre på att berätta om svenska råvaror, samtidigt som märkningen Från Sverige och Kött från Sverige har fått stort genomslag. De flesta vet vad märkningen betyder och tittar efter den på produkterna i handeln.

84,1%

Svenskt griskött mest populärt

Jämför vi konsumtionen (det vi slutligen äter) av gris, nöt, lamm och matfågel är det just griskött som vi äter mest av. Enligt Jordbruksverkets siffror konsumerade vi 27,4 kg rött kött per person år 2020, vilket motsvarar 527 gram i veckan per person. Livsmedelsverkets rekommendation är att äta max 500 gram rött kött i veckan och att vara noggrann med att äta varierat med mycket grönsaker och frukt. I köttet finns många viktiga näringsämnen i en bra mix av protein, vitaminer och mineraler som är svårt att få i sig via andra livsmedel. Här kan du läsa mer om näringsinnehållet i kött.

För att kunna jämföra rätt mätetal är det viktigt att skilja på förbrukning och konsumtion. Förbrukning är slaktvikten, medan konsumtion är det man faktiskt äter, och också det mätetal som ska jämföras med i rekommendationerna från Livsmedelsverket.

Konsumtion av griskött över tid

Efter att Sverige gick med i EU 1994 blev grisköttet billigare och mer lättillgängligt för konsumenter, vilket i sin tur gjorde att konsumtionen av griskött ökade. Sedan dess har konsumtionen legat på en relativt stabil nivå. Det är först de senaste 5-6 åren som trenden har vänt till följd av den ökade klimatdebatten. Samtidigt har andelen svenskt kött i våra måltider ökat vilket är mycket positivt.

Mer svenskt = mindre import

I takt med att vi köper alltmer svenskt kött har andelen importerat minskat. Mellan åren 2019 och 2020 minskade importen med hela 21 procent. En anledning är att vi under pandemin har lagat mer mat i hemmet istället för att gå ut och äta. I butik väljer de flesta svenskt, medan vi är mindre benägna att fråga efter svenskt kött på restauranger. Det är också en följd av att priserna på kött har ökat ute i Europa när kronan har varit svag och Kina har importerat större andel kött från Europa på grund av den afrikanska svinpesten som har drabbat många av landets grisgårdar.

När vi importerar griskött är det främst från Tyskland, följt av Danmark och Polen.

Konsumtion i världen

I Sverige äter vi en något mindre mängd griskött per person och år jämfört med exempelvis USA och Kina. Tittar vi däremot på Europa i stort ligger snittet på hela tio kilo mer per capita och år (2020).

23 kg

Sverige

33 kg

EU

24 kg

USA

25 kg

Kina

Färre men större grisgårdar

För att klara den ökade konkurrensen från andra länder med betydligt lägre krav jämfört med Sverige har det skett en strukturrationalisering. Antalet grisföretag har blivit färre med åren, samtidigt som antalet grisar per gård har ökat.