Som medlem får du:

 • Medlemskap i riksförening och en lokalförening som jobbar för dina intressen
 • Inbjudningar till aktiviteter som seminarier, konferenser, gårdsbesök m.m.
 • Rabatt på Grisföretagaren, Sveriges ledande facktidskrift för gris
 • Branschbevakning
 • En aktiv förening som arbetar för att stärka näringen och grisköttets position på marknaden, bl.a. genom det egna kommunikationskonceptet SweDish Pork

Här är ett axplock av förbättringar av ekonomisk betydelse som vi har varit delaktiga i:

 • Handlingsplan etapp 1 med målet att långsiktig stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd. Och nu handlingsplan etapp 2. Mer information på hpgrisnötlamm.se.
 • Betongdirektivet (spaltöppningens tolkning)
 • Tvåmeters cirkeln i grisboxen
 • Suggpengen
 • Förenklad grismärkning
 • Torkstöd 2018
 • Urindränerande golv
 • Anpassad ditid

Våra fokusområden just nu:

 • Lönsamhet och konkurrenskraft, alltid i fokus
 • Flytta fram den svenska grisens position på marknaden
 • Den pågående salmonellautredningen
 • Djurvälfärd på uppdrag av Jordbruksverket
 • Handlingsplan etapp 2

Vad kostar ett medlemsskap?

Smågrisproducent: 30 kr/sugga (SIP)
Slaktsvinsproducent: 1 kr/årsproduerad slaktgris
Integrerad producent: 30 kr/sugga (SIP) + 1 kr/årsproduerad slaktgris
Suggringsnav: 5 kr/sinsugga
Satellit till suggring: 13,60 kr/grisning/år
Livssvinsproducent: 30 kr/sugga (SIP) + sektionsavgift 100 kr + 6 kr/sugga (SIP)
Företagsmedlem utan grisar: 1 000 kr
Minimiavgift: 1 000 kr
Maxavgift: 12 000 kr
Stödmedlemsskap: 100 kr (för privatpersoner som inte är företagare eller producent)

Utöver detta tillkommer:
Regionföreningsavgift: 50-500 kr per år beroende på vilken region
Tidningen Grisföretagaren: Medlemspris 525 kr + moms (556,50 kr inkl. moms). Gäller även medarbetarprenumeration.
Inträdesavgift för nya medlemmar: 100 kr

Har du frågor om medlemskapet?
Hör av dig till oss på medlem@sverigesgrisforetagare.se eller 010-212 01 44, mån-tors 8.00-17.00 fre 8.00-15.00.

Aktuellt i föreningen