Sveriges Grisföretagares Johan Eriksson i TV4

2024-05-20

Jordbruksverket varnar för att risken är stor att afrikansk svinpest kan bryta ut i Sverige. Sjukdomen, som redan härjar i flera europeiska städer, kan leda till svåra konsekvenser för grisnäring, skog, jakt och friluftsliv om den börjar sprida sig här. Johan Eriksson från Sveriges Grisföretagare ger sin bild av situationen.

Se hela inslaget från TV4 här