Ansökan om krisstöd öppen 9 aug till 20 sept 2022

2024-04-13

Den 9 augusti 2022 öppnade ansökan för att få krisstöd, och denna görs via Länsstyrelsen.

Bakgrunden till krisstödet som regeringen har beslutat om är de ökade kostnaderna inom jordbruket. Bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Krisstödet är till för dig som har haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. För att få del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Ansökan är öppen mellan 9 augusti och 20 september 2022.

Läs mer här