Tips på webbinarium om ägarskifte inom lantbruket

2024-04-13

Den 27 september mellan 11:30-12:15 hålls ett webbinarium om fler ägarskiften inom lantbruket.

Visste du att det var åttonde timme läggs ned ett jordbruk i Sverige? Dessutom är nära hälften av en hel yrkeskår lantbrukare i pensionsåldern. Här måste något göras. För vad händer annars när en stor del av landets matproducenter inom några år inte längre driver sina jordbruk vidare?

I det nationella projektet Mer mat – fler jobb har man bland annat tittat på hur vi kan få fler lantbrukare att ägar- eller generationsskifta jordbruk. I webbinariet den 27 september presenterar Christin Rappe, projektchef för Mer mat – fler jobb, några av de hinder som finns för lantbrukare som står inför ett skifte och vilka insatser som kan underlätta för att fler ska ta klivet. Dessutom berättar Anton Öhrlund från LRF Ungdomen hur unga resonerar kring hur vi får till fler ägarskiften.

Moderator är Rebecca Källström från LRF som är sammankallande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ägarskiften.

Läs mer och anmäl dig här