Utbildning inom miljöundersökning och ventilation i grisstall

2024-07-19

Fortbildning byggrådgivare

Sveriges Grisföretagare arbetar med ständiga förbättringar inom djurvälfärd. Friska djur ger god lönsamhet och köttkvalitet. Vi vet att god hygien i grisboxar och välanpassad ventilation är viktiga faktorer för välmående grisar. Därför satsar vi nu på att kompetensutveckla rådgivningsledet för att öka kunskap om miljö och ventilation på gård.

Under 2023 genomför vi tillsammans med Växa Sverige en utbildning inom miljöundersökning och ventilation i grisstall. Den omfattar både teori och praktik på gårdar. Kursen startar 17 januari 2023. I samband med den hålls ett öppet webbinarium som belyser utmaningar och åtgärdsområden.

Utbildningen genomförs med stöd från Landsbygdsprogrammet, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Onlinekurs – Miljöundersökning och ventilation i grisstallar (vxa.se)