Forskningsmedel till nytt projekt

2024-05-21

Stiftelsen Svensk Grisforskning kommer att dela ut 166 908 kr till ett forskningsprojekt som ska försöka hitta vägar för att minska skadorna på suggor och gyltor när vi släpper ihop många djur i våra stora boxar. Forskningsdeltagarna kommer undersöka skillnader mellan olika former av grupper och utfodringssystem, kartlägga orsaker till skador och även kartlägga relevanta åtgärder för att minska dessa.

Projektnamn:
Oplanerad utslagning av suggor och gyltor i system med stabila och dynamiska grupper. En pilotstudie med fokus på uppdaterat underlag för rådgivning och beslutstagande på gårdsnivå.

Huvudsökande:
Anna Wallenbäck SLU.