Sveriges Grisföretagare är en fristående och opolitisk förening som arbetar med aktiv näringsbevakning, påverkansarbete, aktiviteter för att stärka grisköttets position på marknaden samt erbjuder nätverk för kunskaps- och relationsskapande. Vårt mål är att ett medlemskap hos oss ska vara en lönsam investering.

I Sverige föder vi upp endast 1 procent av EU:s grisar och trots detta ses vi idag som ett föregångsland av många andra länder med anledning av att våra grisar får behålla knorren och vår höga djurhälsa med lågt behov av antibiotika. Till skillnad från många andra länder har vi en stark hemmamarknad och förtroende hos våra svenska konsumenter, något som är viktigt att värna om även i framtiden. Här på hemsidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med till exempel djurhälsa och hållbarhet på våra svenska gårdar. På medlemssidan får du information om medlemskapet, och här kan medlemmar logga in för att ta del av förmånerna och få annan relevant information. Hör gärna av dig om du har frågor. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vad vi gör

Sveriges Grisföretagare samarbetar med flera organisationer och nätverk som gör att vi är med och bevakar villkor samt påverkar i alla viktiga frågor som rör gris. Genom samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Djurhälsoorganisationer, Svenska Köttföretagen, och i nära dialog med Jordbruksverket, är vi delaktiga i de flesta initiativ för den svenska grisproduktionen.

Sveriges Grisföretagare är delägare och har en styrelseplats i Svenskt Kött och Gård & Djurhälsan. Vi har även en plats i LRF Kötts köttdelegation. Genom dessa bistår vi både med expertkunskap inom grisnäringen och har möjligheten att påverka och driva de frågor vi anser är viktiga.

Exempel på förbättringar där Sveriges Grisföretagare har varit delaktiga:

  • Betongdirektivet (spaltöppningens tolkning)

  • Suggpengen

  • Förenklad grismärkning

  • Torkstöd

Våra fokusområden just nu:

  • Påverkansarbete kopplat till aktuella kostnadsökningar

  • Lönsamhet och konkurrenskraft, alltid i fokus

  • Flytta fram den svenska grisens position på marknaden

  • Den pågående salmonellautredningen

  • Djurvälfärd på uppdrag av Jordbruksverket

  • Handlingsplan etapp 2

Så fungerar organisationen

Sveriges Grisföretagare har ungefär 600 medlemmar. Det är våra medlemmar som är högst beslutande organ och på årsstämman är det ombud från de olika regionerna, utsedda av medlemmarna, som röstar om vilka som ska ingå i styrelsen, efter förslag från valberedningen. Där finns också möjlighet att påverka styrelsens arbete genom inskickade motioner. I verksamheten finns en verksamhetsledare och 15 regionala föreningar utspridda i landet. Varje regionförening har en styrelse.

Valberedning

Det är valberedningen som föreslår styrelsedeltagare inför årsstämman. Det är också till valberedningen som medlemmar kan vända sig för att komma med förslag på ledamöter eller om de synpunkter på styrelsens arbete. Här hittar du kontaktuppgifter till sammankallande Sofia Brufors.

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att utveckla verksamheten i rätt riktning på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Styrelsen väljs vid årsstämman och består av en ordförande, en vice ordförande och fyra ledamöter, totalt sex personer. Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen. ordförande.

Verksamhetsledare

Vår verksamhetsledare heter Jeanette Elander. Hon har bland annat i uppgift att sköta den näringspolitiska bevakningen och ansvarar för samarbetet med övriga företag och organisationer i branschen. Kom i kontakt med Jeanette här.

Regionala föreningar

De regionala föreningarna har varsin ordförande och finns på 15 platser, från Lillpite till Österlen. Här kan du läsa mer om de olika regionföreningarna.