Bidra med din kunskap om avvänjning utan högdoserad zinkoxid

2024-04-13

Har du tidigare använt medicinsk zinkoxid till dina grisar? Då kan dina erfarenheter komma till nytta för branschen.

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) genomför nu ett större projekt om avvänjning utan zinkoxid i samarbete med oss på Sveriges Grisföretagare, Lantmännen Lantbruk, SLU och Gård& Djurhälsan, med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

Vi hoppas nu få del av dina kunskaper och erfarenheter, för att få en bild av vilka åtgärder som fungerat i många besättningar och vilka som inte verkar fungera lika bra. Dessutom får vi en bild av om andra produktionsparametrar har påverkats av utfasningen, till exempel tillväxt och antibiotikaförbrukning.

Svensk grisproduktion ligger i framkant vad gäller låg antibiotikaanvändning och vi vill visa att vi håller den låga nivån trots förbudet mot medicinsk zinkoxid. För att kunna visa det behöver vi samla in information om produktionen inkl. behandlingar och förebyggande åtgärder i tre delformulär. Du kan fylla i formulären själv eller tillsammans med din veterinär. Ersättning utgår självklart för din medverkan.

Formulär 1 fyller du i grundläggande uppgifter om besättningen och produktionen innan medicinsk zinkoxid fasades ut

Formulär 2 fyller du i de åtgärder som satts in (se exempel)

Formulär 3 fyller du i aktuella uppgifter om besättningen och produktionen efter utfasning av medicinsk zinkoxid

Enbart SVA kommer att hantera de icke-anonymiserade uppgifter som samlas in.

Tack för att du bidrar med kunskap för en störningsfri avvänjning!