Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

På en av Sveriges Grisföretagares stämmor för en del år sedan så lästes det upp en dikt. En del av dikten lät så här: ”Sedan urminnes tider och inlandsisar har vi haft ett särskilt gott öga till grisar Bland de första av människan tämjda djuren ja, faktiskt långt före nötkreaturen”.
» Läs mer
Aktuellt

Grisföretagardagen 2021

2021-09-30

Grisföretagardagen 2021 blir GRISFÖRETAGARDAGARNA – ett digitalt event SPARA DATUMEN: 23-24-25 november

Välkommen som medlem på digital stämma!

2021-05-23

På programmet: • Europaparlamentariker Emma Wiesner (C), som även agerar ordförande under stämman, berättar kort om sitt arbete i Bryssel. • Redovisning av resultaten från den medlemsundersökning som Identx gjort på uppdrag av SGF under våren. • Sedvanliga stämmoförhandlingar. Mer info om anmälan hittar du på sverigesgrisforetagare.se. Anmäl dig senast 31/5! Varmt välkomna önskar styrelsen i Sveriges Grisföretagare!

Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion

2021-02-08

Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.

Stämmoprotokoll 2020

2020-11-19

Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!