Rapport om mervärden inom grisproduktionen

2023-09-26

Jordbruksverket har släppt sju rapporter om mervärden inom svensk livsmedelsproduktion och grisproduktionen är en av dem.

Ta mig till grisrapporten

Ta mig till samlingsrapporten där alla sju delrapporter finns summerade