Små överskott på smågrismarknaden

2022-10-07

Med stigande kostnader i grisproduktionen ökar incitamenten att ställa slaktgrisar stallar tomma. Grisföretagaren har frågat våra större slakterier om de har sett några förändringar i förmedlingen av smågrisar.

Fortsätt läsa artikeln här

Relaterat innehåll