”Ju högre foderpriset är desto viktigare blir hälsoläget”

2024-05-21

Vad tycker du är en dålig fodereffektivitet? Var går gränsen för när du börjar sätta fokus på det?
– Det fokuset finns alltid, det får man aldrig släppa. Grisen har en fantastisk genetisk potential och den gäller det hela tiden att komma så nära som möjligt. Det gör vi genom att ta hand om de sjukdomar som belastar grisarna och hantera dem på ett så förtjänstfullt sätt som vi kan, och genom att ge grisen den näring som den behöver och se till att det som vi tror att vi ger grisen verkligen hamnar i tråget.