Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion

2022-08-11

Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.

Här kommer ni till Rise sida

Länk till slutrapport

Länk till fulltext

Vad äter en Svensk Medelgris?

Relaterat innehåll