Svara på viktig enkät om djurskydd – en del i EUs arbete med ny djurskyddslagstiftning

2023-01-29

Nu har EU-kommissionen en så kallad Public consultation – fitness check, en enkät på engelska som ligger ute fram till 21 januari. Enkäten är en del i EUs arbete med ny djurskyddslagstiftning. Det är bra om så många som möjligt fyller i enkäten så att svenska förhållanden finns representerade i svarsmaterialet.

Liksom i tidigare enkäter från EU-kommissionen är det svårt att svara på ett bra sätt. Ibland saknas svarsalternativ som borde vara logiska och man måste välja det minst sämsta alternativet. Det är inte heller möjligt att hoppa över vissa frågor. Men eftersom det är viktigt att så många från den svenska lantbruksnäringen som möjligt svarar, så har LRF gjort ett förslag på svar som kan vara till stöd för den som vill fylla i enkäten och vara med och representera Sveriges hållning när det gäller djurskydd. Det tar cirka 30 minuter att fylla i enkäten.

Hur stor vikt EU-kommissionen lägger på resultatet från enkäten vet vi inte. Men det här är också en del av EUs demokratiprocess. Även exempelvis djurskyddsorganisationer och allmänhet har möjlighet att svara och det är därför bra om så många som möjligt från näringen är med och skapar balans i svarsmaterialet.

Man kan svara som enskild person eller som organisation eller företag, och man kan välja om man vill att svaret ska vara anonymt eller inte.

Här hittar du enkäten.

Kontakta gärna fredrik.sundblad@lrf.se eller jeanette.elander@lrf.se om du vill ta del av guiden till hur man kan svara på frågorna.

Relaterat innehåll