Påverka din framtid som grisproducent!

2024-04-13

Ta chansen och påverka din framtid genom att vara med i LRF Kötts köttbondepanel för gris. Ett par gånger om året får du ett par frågor om aktuella händelser och ämnen, där svaren sedan används i påverkansarbetet och opinionsbildning för att stärka köttnäringen. Som panelmedlem får du ett mejl från LRF Kött med länk till aktuellt frågeformulär, och självklart är dina svar anonyma.

Om du har flera djurslag (gris, nöt, lamm) går det bra att anmäla sig till flera paneler.

Läs mer och anmäl dig här