Missa inte journalföringen vid grisförflyttning

2024-07-19

Flytt av grisar ska dokumenteras via rapportering till Jordbruksverkets förflyttningsregister. Nytt från 21 april i år är att all förflyttning även ska dokumenteras i journalföringen. Det är den som tar emot grisarna som ansvarar för att rapporteringen till förflyttningsregistret blir gjord. Rapporteringen ska vara utförd senast sju dagar efter att grisarna har tagits emot på den nya anläggningen.

Gör din rapportering till registret via en e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida eller via blanketten som finns att ladda ner på samma plats. Läs mer här

Bakgrunden till all typ av registrering, märkning och journalföring av grisar är att man ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Uppgifterna till förflyttningsregistret används också vid handläggning och kontroll av stöd. Kravet på registrering och märkning gäller även för minigrisar.

Det här ska registreras på förflyttningsdokumentet:

  • Uppgifter om anläggningen som grisarna flyttas från och till
  • Datum för förflyttningen
  • Antal grisar som flyttas
  • Uppgifter om transportören