LRF inbjudan: Hur kan miljötillståndsprocessen för djurhållande företag bli snabbare och mer effektiv?

2022-12-06

Välkommen att vara med på ett digitalt möte för att höra mer hur ett miljötillstånd kan nås på 6 månader.

När: Måndagen den 14 februari kl. 13.00–15.00
Var: Digitalt via Microsoft Teams
För vem: Rådgivare, länsstyrelser, kommuner, mjölkföretagare och intresserade

Stig Karlsson och Robert Ernstsson från Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med mjölkföretagaren Arjen Van Houten och Petra Nilsson, Ludvig & Co, och Anna Johansson, VÄXA, berättar hur de arbetat för en snabbare och mer effektiv process.

Agenda

Välkomna – Varför är miljötillståndsprocessen viktig?

– Malin Hagbardsson, LRF Mjölk

Arjen van Houten mjölkföretagare i Töreboda, berättar om varför de ville expandera företaget och deras framgångsfaktorer för att få ett tillstånd för 800 djurenheter på 6 månader.

Hur arbetar länsstyrelsen i Västra Götaland för en snabb och effektiv tillståndsprocess?
– Stig Karlsson och Robert Ernstsson, Länsmiljöingenjörer.

Erfarenheter från rådgivare för en snabb och effektiv tillståndsprocess
– Petra Nilsson, rådgivare Ludvig & Co och Anna Johansson, rådgivare VÄXA.

Gemensam diskussion och frågestund med deltagare.

Anmälan görs senast 10 februari till malin.hagbardsson@lrf.se eller 072-521 46 33.

Relaterat innehåll