InterPIG – Internationella rapporten 2021

2024-07-19

Nu finns ny rapport ute från InterPig, där bland annat Gård & Djurhälsan deltar. InterPIG är ett internationellt nätverk där Sverige är en flera aktiva deltagare. I nätverket jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion. Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land. Från och med 2009 har det årligen publicerats en svensk ”Internationell rapport”.

I årets rapport redovisas produktionsresultat och ekonomiska jämförelser från 2020 samt resultatutvecklingen 2016–2020. 2020 var ett ekonomiskt bra år för svensk grisproduktion. Avräkningspriset i Sverige var det högsta av alla länders inom gruppen, och svenskt griskött stärkte sin andel på hemmamarknaden. När svenska konsumenter ska äta griskött så vill de ha svenskt. Detta konsumtionsmönster har förstärkts av pandemin, och insikten är stor bland konsumenterna att svensk djurvälfärd kostar lite extra.

Läs hela rapporten här.