Grisköttet viktigt för en hållbar matproduktion

2024-03-05

Grisar och kor behövs för att vi ska kunna ha ett hållbart matsystem i Europa – det visar en ny forskningsstudie publicerad i Nature Food, som också Svenskt Kött har publicerat en artikel om. Studien visar att om djuren äter sådant som vi människor inte kan eller vill äta (tex, gräs, matavfall och biprodukter ifrån livsmedelsindustrin) får vi ett mer cirkulärt och hållbart matsystem.

”Att mäta klimatpåverkan i matproduktionen är komplext, och de flesta studier tar inte hänsyn till hela kretsloppet. Den nya studien i Nature Food visar tydligt hur viktiga våra djur är för hela matsystemet och att grisen spelar en mycket viktig roll för en hållbar matproduktion i Sverige. Våra svenska grisar äter till största delen svenskt spannmål, rester och biprodukter från livsmedelsindustrin, och deras gödsel används som näring för att odla nya grödor. Det sluter det stora kretsloppet, och många producenter kan därmed också ha ett eget kretslopp på gården.”, säger Mattias Espert, ordförande i Sveriges grisföretagare.

Enligt forskarna leder en diet med mer gris- och nötkött bland annat till:

  • att utsläppen av växthusgaser minskar med upp till 31 procent
  • ett cirkulärt matsystem genom att gödseln från grisarna och nötdjuren använd som näring till växtodlingen
  • ökat näringsinnehållet av vitaminer och mineraler i dieten, som också är enklare för kroppen att tillgodogöra sig.

I studien har forskarna studerat alternativa modeller till EAT-Lancet-dieten, men ur ett europeiskt perspektiv.  EAT-Lancet-dieten lanserades år 2019 som en hållbar och hälsosam diet mestadels baserad på mat från växtriket och med endast en liten mängd nöt- och griskött. I studiens alternativa modeller till EAT-Lancet-dieten använde forskarna mindre kyckling och mer nöt- och griskött, mjölk och mejeriprodukter.  

Läs mer på Svenskt Kött.

Rapporten hittar du här.