Djurhälsa

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och är världskänt för sitt arbete med djurhälsa och djurvälfärd. Det är något vi är stolta över. Allt arbete utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt, både inomhus och utomhus. Bakom lagkrav som gäller djurskyddet finns vetenskaplig forskning. Rådgivning av veterinärer och myndighetstillsyn ser till så att lagkraven tillämpas på ett bra sätt. Därutöver genomförs revisioner av en oberoende tredjepartcertifiering, Grundcertifiering Gris. Grisgårdarna har även regelbundet besök av sin besättningsveterinär ungefär var 6:e vecka, hur ofta beror på inriktning och storlek. Ny kunskap och nya erfarenheter används för att hela tiden förbättra djuromsorgen. Det är en pågående process att utveckla arbetet för djurens välmående och hälsa.

Så fungerar grisnäringen

Få koll på hur den svenska grisnäringen fungerar och vilka olika delar som finns i produktionskedjan. Vi arbetar tillsammans i kedjan för att skapa världens i särklass bästa griskött.

Svensk grisnäring i siffror

I Sverige har vi gott, hållbart och lättillgängligt griskött som är populärt på den inhemska marknaden. De senaste åren har vi sett en ökande trend där konsumenterna efterfrågar alltmer svenskt. Från januari till juni 2021 var den svenska marknadsandelen 84,1 procent, att jämföra med 79,8 procent samma period 2020. En stor anledning är att konsumenterna är medvetna om de svenska mervärdena, och det har visat sig tydligt under pandemin när de flesta inköpen har gjorts i butik. I butiken väljer man oftast svenskt kött vilket inte lika självklart på restaurang. Branschen och de gröna näringar har blivit bättre på att berätta om svenska råvaror, samtidigt som märkningen Från Sverige och Kött från Sverige har fått stort genomslag. De flesta vet vad märkningen betyder och tittar efter den på produkterna i handeln.

Kött från Sverige

Märkningen Kött från Sverige ingår i den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som används på svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. På bara ett par år har märkningen nått en varumärkeskännedom på 84 procent och möjliggör en ökad transparens gentemot konsumenterna. Målet är att Från Sverige-märkt ska vara det självklara valet vid alla måltider.

Swedish Pork är ett kommunikationskoncept framtaget av Sveriges Grisföretagare och syftar till att ge konsumenter mer kunskap om svenskt griskött.