Delta i SLU:s undersökning om framtidens grisproduktion

2024-07-19

Syftet med undersökningen är få fördjupade kunskaper om arbetsmiljön inom svensk grisproduktion och målet är att skapa underlag för utveckling, utbildning, rådgivning och fortsatt forskning gällande arbetsvillkor inom svensk grisproduktion. Underlaget ska dels peka på goda exempel och lösningar för att skapa goda arbetsplatser och dels visa på problem och utmaningar att arbeta vidare med.

Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp och finansieras av SLO-fonden, vilken administreras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).

Läs mer och delta i undersökningen här