”Att vara ledare är också ett jobb”

2024-07-19

Företagen i grisbranschen blir allt färre men större och för att uppnå bra resultat är engagerade och skickliga medarbetare en nödvändighet. Trivsel och samarbete är viktiga pusselbitar för att personalen ska motiveras att göra sitt bästa och därför kan det vara väl värt för den som leder och coachar personalen att ägna uppgiften både tid och energi.