Afrikansk svinpest ett växande hot mot grisnäringen

2024-07-19

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) härjar bland grisbesättningar, och även vildsvin, i stora delar av världen, inklusive länder i vår närhet som Tyskland, Polen, Baltikum, Ukraina och Ryssland. Sverige är fortfarande fritt från sjukdomen men det är viktigt med fortsatt aktivt arbete för att inte få in smittan i landet.

Jordbruksverket har därför gått ut med information om hur alla kan hjälpa till att hålla sjukdomen borta, bland annat genom att inte kasta matrester i naturen. Här kan du läsa mer om afrikansk svinpest och insatser som görs för att hålla sjukdomen borta.