6 miljoner till forskning inom grisnäringen från Stiftelsen Lantbruksforskning

2024-06-21

Två forskningsprojekt inom grisnäringen beviljas drygt 3 miljoner vardera från Stiftelsen Lantbruksforskning. Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse som syftar till att stötta en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. Totalt delar stiftelsen ut 36 miljoner kronor till 13 forskningsprojekt i 2021 års öppna utlysning.

De två forskningsprojekten inom grisnäringen:

O-21-20-623, Förbättrad diagnostik för att kontrollera och förebygga infektioner med Lawsonia intracellularis, en bakterie som orsakar stora kostnader för grisproduktionen, Magdalena Jacobson, SLU, 3 085 000 kr

O-21-20-626, Lågt smittryck – en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning, Magdalena Jacobson, SLU, 3 008 000 kr

Se vilka de andra forskningsprojekten är och läs mer om Stiftelsen Lantbruksforskning här.