Delta i enkät för grisproducenter: Smart teknologi (precisionsteknik) i grisproduktionen

2022-12-06

Använder du smart teknologi? Varför, eller varför inte?

Inom det internationella projektet LivestockSense undersöker Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) möjligheterna att använda digital teknik för att uppnå en mer effektiv och hållbar grisproduktion. Genom att fylla i webbenkäten kan du som är grisföretagare hjälpa SLU med att få en ökad förståelse för vilka behov som finns, och även bättre förstå vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att använda smart teknik (precisionsteknik) inom grisproduktionen.

Enkäten tar ca 20 minuter att fylla i och svaren är anonyma.

Till enkäten.
Läs mer om projektet här.

Relaterat innehåll