Sveriges Grisföretagares påverkansarbete för en säkrad grisproduktion

2023-09-26

Det är utmanande tider och vi på Sveriges Grisföretagare arbetar på olika fronter för att få till prishöjningar och kostnadstäckning. Påverkansarbetet har pågått en längre tid där vi redan förra sommaren såg problemen komma. Under året har vi bl.a. haft regelbundna möten med slakt, handel och Foodservice för att lyfta grisproducenternas situation på kort och lång sikt. Genom att ha presenterat fakta och verkliga siffror från vår produktion har vi gemensamt med våra kunder ökat förståelsen för hela kedjan, och kunnat pressa upp priset ut till konsument. Det är bra. Samtidigt är vi självklart införstådda med att en bibehållen försäljningsvolym är viktigt. Så det är av yttersta vikt att vi hittar rätt balans och fortsätter arbetet med att visa upp och berätta om den svenska grisproduktionen och vårt kvalitetskött. Vi är stolta och glada över den positiva utveckling som vi nu ser på våra priser, och vi kommer att fortsätta driva ett kontinuerligt informationsflöde och påverkansarbete.

Som ett komplement till vårt arbete med slakt, handel och Foodservice jobbar vi aktivt med att nå ut brett via media, exempelvis genom debattartiklar och deltagande i nyhetsrapporteringen. Under kan du läsa vår nyligen publicerade debattartikel i Dagens Industri, samt lyssna till ett radioinslag som har fått stor spridning på både riks- och lokalmedier.

Nu måste vi alla hålla ihop, hjälpa varandra, och tillsammans påverka så att vi kan behålla vår fina svenska grisproduktion, producera hållbar mat och trygga en långsiktig livsmedelsförsörjning.

Se hela vår debattartikel i Dagens Industri

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio Ekot (10 min in i sändningen)