Publicerad 2019-09-03

Allt är inte svart eller vitt

Intresset och medvetenheten kring mat ökar, vilket är både på gott och ont. Många åsikter finns det om vad som är bra mat för klimatet, djuren och en hållbar framtid, men alltför ofta förstår man inte helheten. Detta blev jag mer övertygad om efter mitt första besök på Almedalen i år. Där fanns det möjlighet att lyssna på många intressanta föredrag som handlade om just mat, klimat och hållbarhet. Vi som jobbar i näringen förstår att allt inte är svart eller vitt, att det inte alltid finns enkla och lätta svar. Grisen nämndes inte över huvud taget på något av de föredrag jag lyssnade på. Men kampanjen Gilla Gris har fått upp grisen i rampljuset. Gilla Gris är ett projekt som syftar till att öka intresset, speciellt hos den yngre generationen, för grisköttets alla olika delar och goda smak. Grisens kött är långt mer spännande än många har en aning om, tills nu! Att kampanjen har haft stor uppmärksamhet i media sista månaden har nog inte undgått många. De som hörts mest i debatten är framförallt de som inte äter kött.

Urbaniseringen ökar klyftan mellan stad och land och ofta kan man läsa vad som är rätt och fel att äta, helt utan substans. Vi vet skillnaden på kött och kött och vad djuren bidrar med förutom kött. Den marknadsundersökning som gjorts av United Minds åt Sveriges Grisföretagare visade att det finns ett stort behov av information. Här gäller det att om och om igen förklara, för en sak är säker, och det är att okunskapens hål måste fyllas på hela tiden - med fakta.

Resultatet från RISE:s pågående arbete med grisens livscykelanalys ska bli spännande att få ta del av. På stämman fick vi lite förhandsinformation som visar på positiva resultat jämfört med tidigare undersökningar. Vi vet att vår gris är frisk och har en tillväxt som ligger i topp i jämförelse mellan olika länder. Med färska siffror kommer vi få bra aktuella fakta om grisens klimatpåverkan i en tid där klimatångest verkar drabba fler och fler.

Allt vi äter gör klimatavtryck. Att import står för en väsentlig del av utsläppen från svenskarnas konsumtion visade PRINCE-rapporten tidigare i år. Närodlat är en viktig trend men det måste smaka bra. Svensk Handels undersökningar visar att kvalitet och ursprung ligger högt upp på listan när man väljer sin mat. Här har den svenska grisen allt som krävs; den är närodlad, håller hög kvalitet och har god smak.

Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger ser vi fram emot. Att argumentera mot ursprungsmärkning på restaurang för att det är för jobbigt att ändra menyer, uppdatera hemsidor med mera håller inte. Varför inte se möjligheterna i stället? Kan man inte stå upp för vad man serverar? Det borde finnas enkla sätt att komma runt eventuella problem kring det hela - om man vill förstås. Det finns det många goda exempel på.

Till hösten startar Handlingsplan etapp 2 med målsättningen ”ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet”. Arbetet är tänkt att ske inom kommunikation, klimat och kretslopp, foodservice samt rätt sortering och köttkvalitet. Detta arbete måste leda till att vi kan få ut det pris för den svenska grisen som den faktiskt är värd! Svensk grisuppfödning med högre djurvälfärd, knorr och låg användning av antibiotika levererar mervärden som är unika och skapas på våra gårdar av oss. Vi har utmaningar, men framförallt många möjligheter framför oss!

Jeanette Elander
Ordförande Sveriges Grisföretagare