Publicerad 2011-09-20
Sammandrag av innehåll i budgetproposition för 2012
 
* Regeringen ser över möjligheterna att införa en djurvälfärdsersättning inom grisnäringen. Eskil Erlandsson uppges lansera detta förslag i samband med ett gårdsbesök utanför Hjo idag. I underlaget till Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 5/10 anges ett belopp om 90 Mkr/år för djurvälfärdsersättning eller 1150 kr/sugga.
 
* 90 Mkr/år sätts av för att sänka slakteriernas köttbesiktningsavgifter ned till EUs miniminivå.
______________________________________________________________________________________

Äntligen bra nyheter, hoppas nu bara att kommissionen tar förslaget på Välfärdsersättning.
 
Ingemar Olsson och Margareta Åberg kommer nu att ha möten med SJV om föreskrifterna som ska gälla för att få ersättningen.