Publicerad 2011-09-16

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Noteringen i USA på grisköttet är på väg upp igen efter ett litet tapp, det är Kinas stora efterfrågan av griskött från USA. I Europa är efterfrågan begränsad vilket gör att många Europeiska länder avvaktar med att höja sina noteringar i väntan på en bättre efterfråga. Prisbilden på fodermarknaden är i stort oförändrad.