Publicerad 2011-09-04

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

 USA och Kina har länge haft ett mycket hög notering på sitt griskött, och nu kommer även Europa efter i ganska rask takt även Sverige har höjningar varje vecka vilket är mycket positivt. Sojan har gått upp rätt så kraftigt senaste veckan (10 öre), detta tillsammans med dom stora nederbördsmängderna i södra Sverige ger en svårbedömd foderprisprognos. Även om mycket spannmål i södra Sverige inte klarar kvalitén utan blir klassad som fodersäd är inte allt skördat ännu så volymerna är ovissa, detta tillsammans med uppgången på sojan talar inte för en direkt sänkning av foderpriset.