Publicerad 2011-08-31
 

LRf/SGF träffade SJV och Landsbygdsdepartementet angående Djurvälfärdsersättning gris som om det kommer att godkännas ska gälla för  Svenska smågriproducenter. Övervakningskommitten ska se på förslaget den 5 oktober, och skickas sedan till Kommisionen Ett svar därifrån beräknas komma i början av 2012 och om förslaget godkänns så kan de första ersättningar betalas ut hösten 2012.

 

Tillsammans med SvDhv jobbar vi med SJV att se över den mkt konstiga regeln att vi inte får öronklippa livdjur Vi behöver snarast få en ändring av detta för att säkerställa id på  Det är också problem i vissa satelliter som inte har mottagningsstall där SJV hävdar att suggorna inte får ställas in i grisningsbox förrän veckan innan grisning. Detta är ett EU-direktiv, men vi borde kunna få ett undantag i o med att suggorna går lösa i grisningsboxen till skillnad mot övriga  EU.Återkommer om det. Frågan och diskussion om detta tar vi upp på nästa Referensgruppsmöte Gris med SJV

 

Arbetet med LRF Livsmedelsstrategi   pågår nu intensivt Jag räknar med att en del av detta är en satsning på svensk grisnäring och som det ser ut nu så ska en Tillväxt Gris startas med grisnäringen, där bla SGF kommer att bli involverade med kloka ideer

 

Maggan