Publicerad 2011-08-28

Marknads/SGF kommentar

Mattias Espert 

Många säger och anser idag att man börjar se en ljusning i tunneln. Priserna är på väg upp, flera slakterier har gjort höjningar som resulterat i att både smågrisen och slaktgrisen har stigit. Även om det är en bra bit kvar för att hitta en rimlig lönsamhet och ha möjlighet att kunna ta igen en del av de man har tappat den sista tiden, så är det en positiv trend på gång. Hur länge det kommer att hålla i sig är givetvis svårt att säga, man får hoppas att ljuset i tunneln är väldigt starkt.

Fodret ligger ganska stabilt på en hög nivå, det är fortfarande stora arealer i södra Sverige som inte är tröskat så det är svårt att bedöma åt vilket håll foderpriset kommer att gå.