Publicerad 2009-07-06

Smärtlindring ett första steg

Sveriges Grisföretagare har under senaste året tillsammans  med LRF och Svenska Djurhälsovården noggrant utrett kastrationsfrågan. Vi ser smärtlindring som ett första steg mot en lösning av problematiken och Svenska Djurhälsovården kommer att tillsammans med SLU att genomföra försök på metoden. Sveriges Grisföretagare ser dock positivt på Veterinär Erik Lindahls initiativ med smärtlindring. Vi vill producera grisar på minst samma djuromsorgsnivå som våra konkurrenter.
Vi ser också positivt på att exportmöjligheterna till exempelvis Tyskland vidmakthålls och eftersom tyskarna nu kräver smärtlindring samtidigt som den svenska slaktmarknaden verkar ha svårt att fungera väl, är det viktigt för den svenska grisföretagarens lönsamhet att det finns möjligheter att lyfta ut grisar. Det är inte rimligt med de låga priser som för närvarande gäller i Sverige.

Annika Bergman                         Margareta Åberg Andersson
ordförande                                  verksamhetsledare
 
Läs pressmeddelande i kastrationsfrågan från Lundens Djurhälsa den 3 juli 2009:
Lundens Djurhälsa rekommenderar smärtlindring