Publicerad 2006-05-03

Blekinge och Skåne går samman

Rapport från stämma med årsmöte och seminarium i Skåne.

Exakt på årsdagen från föregående år, hade Skånes Grisproducenter sitt årsmöte den 16 februari på Alnarp.
Temat för det efterföljande seminariet var 'Vad krävs av framtidens grisföretagare?'

Den kanske viktigaste frågan på årsmötet var sammanslagning av Skånes Grisproducenter med Blekinges Grisproducenter, Blekinge har själv tagit kontakt med Skåne och gett förslag på sammanslagning. Ordföranden från Blekinge, Claes Gustafsson gästade årsmötet och redogjorde för skälen till önskemål om sammanslagningen:
* minskning både av antalet producenter och grisar i Blekinge
* önskemål om aktivare verksamhet i föreningen
* känsla av störst gemenskap med Skåne.

Eftersom även Blekinge har haft sitt årsmöte och förslaget till sammanslagning vunnit gehör även där, vill vi passa på att hälsa Blekinge hjärtligt välkomna i Skåneavdelningen!
En styrelseledamot i vår styrelse - Christine Arvidsson hade avböjt omval, och på så sätt välkomnar vi Claes Gustafsson till den lediga platsen i styrelsen.

Ordföranden för Sveriges Grisproducenter - Lars Hultström gästade också Skånes årsmöte, och under punkten övrigt informerade han i korthet om verksamheten på riksplan. Man har lagt ner stort arbete på L100 utredningen, med prioritet på grisfrågor, och tycker att arbetet har framskridit på ett bra sätt.

Håkan Magnusson framhöll åter vikten av att vara medlem i Grisproducenterna - där han bl.a. framhöll det viktiga arbetet med L100 reglerna där grisproducenterna nu har förtur, även hur vi ute i landet kan arbeta med att påverka i samhället, i kommunerna som ställer höga krav på lantbruket, hur sköts egentligen kommunernas eget arbete, som t.ex. upphandling av livsmedelsråvaror till kommunala kök? I ena ändan av kommunhuset sitter ett utskott och bestämmer om regler för lantbrukare och djurhållning, medan det i andra änden av kommunhuset kan köpas upp varor och tjänster på helt andra premisser än vad som krävs av oss svenska producenter. En möjlighet att påverka finns att då genom att skicka in medborgarförslag som ska ställas till kommunstyrelsen. För övrigt kan man ju naturligtvis även direkt ta kontakt med politiker i kommunen, många av dem är nog inte så väl informerade om vad som sker ute på gårdarna i deras kommuner! En idé kan ju vara att bjuda ut en grupp på studiebesök och saklig information! Annan viktig verksamhet från föreningen är att bevaka foder- och slaktindustri. Håkans devis för att bli medlem i Grisproducenterna är: 'Vi blir bara färre och färre, tillsammans blir vi värre! Ingen annan än vi driver producentens frågor!'

Förutom Bent Claudi-Lassen, som refererats i föregående nummer av tidningen Svensk Gris, medverkade tillförselchef Johan Andersson, Swedish Meats, och Thomas Olander, VD på Ugglarps slakteri under seminariet. Johan berömde de skånska producenterna med att säga - 'Vet ni hur duktiga ni är?'
- Trots att svenska producenter har dyrare stallar och arbete är vi ändå minst lika effektiva som danska producenter. Slakten har utrymme för mer gris, och för uppfödare i Skåne är det ju dessutom nära till kunden, dvs. slakten. Ugglarps VD förmedlade samma budskap, och det klart och tydligt:
-'Jag behöver 100 000 grisar'.

- Vad som inte gav mig personligen så bra budskap från Ugglarp var att det enda kravet var fyra ben, ett tryne i ena änden och en knorr i andra änden? Var tar då diskussionen om kvalitet vägen, var min reaktion, och säkert tänkte fler än jag så. Johan var tydligare där, och sa att han tror på nya innovativa koncept, där hälsotrenden, bekvämlighet och pålitlighet är viktiga nyckelord. Johan rådde dock producenter som står i begrepp att utvidga att växa långsamt. Det råder brist på livdjur, och det tar längre tid att tillverka en gylta än ett stall, så det är ett gott råd, att försäkra sig om djur innan man bygger. Här har vi även något att lära av Danmark, budskapet vi fick från Bent Claudi-Lassen där danskarnas syn på kapital/lånefrågan är glasklar: slakteriet betalar - banken finansierar. En intressant infallsvinkel.

Att svensken vill ha svensk mat är också något som vi med hög tydlighet ser och hör hela tiden. Visst, priset har en stor betydelse, men ursprung är ett synnerligen prioriterat krav, i alla fall i fråga om kött, vilket ju känns bra för oss svenska producenter.

Under pauserna gavs det goda möjligheter för producenterna att besöka olika företag och organisationer i en utställning utanför aulan, samt att diskutera och byta erfarenheter med varandra.

Dagen avslutades med middag på Alnarps restaurang 'Syltan'.

Ingrid Jönsson
Sekreterare i Skånes Grisproducenter