Publicerad 2005-10-05

Skånska grisproducenter vill bygga ut!

Efter sommarmötet går nu vår 'tillväxtoffensiv' in i en ny fas. Vi har under sommaren tillsammans med LRF skickat ut en enkät till samtliga deltagare på våra möten.

På enkäten har vi ställt en del konkreta frågor om vad dom vill i framtiden och vilket/vilka ämne man helst vill fördjupa sig i. Vi har fått ca 30 svar som klart säger att dom vill utveckla sin grisproduktion. Till det fortsatta arbetet har vi nu knutit Paw Mathiesen, LRF-konsult, till oss för att leda arbetet. Paw har fått ganska fria händer att lägga upp utmaningen på. Vi skissar på ett möte i oktober och två i november och ett i januari. Detta fortsatta arbete kommer att bli i mindre grupper med mer konkreta frågor för dom intresserade. Vi i Skånes grisproducenters styrelse agerar nu mera som bollplank och länk för att se till att vi verkligen fångar upp dom som har ambitioner att utveckla sin grisproduktion.

I Skåne har vi också ett mycket väl fungerande branschråd. Där ingår vi, LRF alla slakt och foderföretag etc. Detta råd är också och kommer att vara väl uppdaterade i det fortsatta arbetet och kommer även att agera som lite av en styrgrupp i tillväxtsatsningen.

Vi känner oss ganska nöjda när 30st svarar att dom vill utveckla sin grisproduktion. Anta att 15 st verkligen ökar och kanske 'bara' ökar med 1 000 grisar/st blir det ju ändå 15 000 grisar vilket är ca 1,5 procent av Skånes grisar. Får vi sen också internationella grispriser kan vi kanske dubbla eller 3,4,5-dubbla den siffran! För det behövs!

Håkan Magnusson