Publicerad 2005-10-05

Intressant rapportering på EPSPA-mötet 2005

EPSPA (European Pig Selection and Production Association) höll sitt årliga möte i Prag i Tjeckien den 31 augusti till 2 september 2005. Sedan några år tillbaka är Per-Inge Pålsson ordförande i organisationen.

Grisexperter från 12 länder i grupposering. Foto Sveriges Grisproducenter.
Huvudpunkten på agendan för mötet var medlemsländernas information om sin situation för grisproduktionen i det egna landet. 12 medlemsländer deltog i mötet, ny medlem var Lettland. På ordförandens begäran var det i år lite extra inriktning på hur de olika veterinära myndigheterna är uppbyggda i de olika länderna. Det visade sig finnas lika många lösningar som länder...

Maggan och Lars
Vår verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson höll ett engagerat anförande om hur de svenska veterinärerna är organiserade och hur de arbetar.
Från Sverige hade SGP:s ordförande Lars Hultström ett uppskattat inlägg om den svenska djurskyddslagen och de konsekvenser som vi kan se av den. I en sådan här församling finns det ju alltid de som blir upplivade av att höra att det finns de som har det värre...

Danmark kan leva med PRRS
Här följer ett litet axplock av länder och rapporter.
Landsudvalgets vd Orla Gron Pedersen berättade om Danmarks situation med en stabil produktion men en kraftigt ökande export av smågrisar till Tyskland det senaste året, man räknar med att exportera mer än 3 miljoner smågrisar. Orla avfärdade helt PRRS som ett problem i dansk grisproduktion, det var bara att lära sig att leva med. Det finns inga ambitioner att ens avelskärnan skall vara fri. (Se förra numret av denna tidning, sidan 34, red. anm.).

Miljöregleringar i Frankrike
Från Frankrike rapporterades en del om miljöfrågor. Två tredjedelar av Frankrikes 25 miljoner grisar föds upp i och i närheten av Bretagne vilket kommer att leda till ökade regleringar för att klara EU:s vattendirektiv.

Tyska diskussioner
Tyskland redogjorde för ett speciellt problem med salmonella, lantbrukarna kunde uppleva att de blev 'diskriminerade' från slakterier, slakterierna mottagningsvägrade. Det diskuterades hur man i dessa fall skulle kunna hjälpa lantbrukaren. Tyskland har en situation med uppköpare som mellanled mellan bonde och slakteri. Lantbrukaren vet inte alltid vilket slakteri som hans grisar kommer att slaktas vid, detta innebär problem med att följa EU:s direktiv för Food- and Feed Hygiene.

Holland för 'high health'
Från Holland lyfte man fram kastreringsfrågan och konsekvenserna av ett eventuellt förbud 2009. En annan fråga som naturligtvis oroade var nya regler för P och N 2006. Holländarna menade i motsats till danskarna att det finns en ökande efterfrågan på 'high health farms', de delade inte uppfattningen om att inte kunderna efterfrågade djur fria från PRRS.

Animal Welfare i Österrrike
Från Österrike rapporterades att man infört nya 'Animal Welfare' regler. Man hade tagit bort de egna något mer långtgående reglerna och helt gått över till EU:s. Det fanns ingen särskilt kraftig opinion mot detta utan det hade kunnat införas lugnt och sansat.

Sjunkande produktion i England
Till sist några ord om den brittiska situationen. Trots relativt stabila priser de senaste åren så har suggantalet sjunkit kraftigt på senare tid. I samma takt ökar importen, främst från Danmark. Produktionskostnaden i Storbritannien är ungefär den dubbla mot Brasilien.

Besök på farm
Utöver de nationella rapporterna hade vi ett späckat program med studiebesök på en nyrenoverad smågrisanläggning, 'danskt' system med goda resultat men med hjälp av antibiotika i tillväxtledet, förstås. Anläggningen ägdes av ett aktie-bolag som även ägde marken men deras huvudinriktning var slakt och förädling. Bolaget ägde också egna butiker.

Vi fick också se tjeckiska galtar och hingstar. Däremellan hade vi också tid att umgås med många trevliga människor och äta gott.

Vid pennan
Annika Bergman