Publicerad 2005-06-27

Ta ut 65 db på marknaden? Glöm det!

Lars Hultström versus Ann-Christin Nykvist

Som värsta sortens skjutjärnsjournalist äntrade Lars Hultström scenen. Svarande var till stämman inbjudne jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Diskussionen utvecklade sig dock till mer av ett samtal om höga svenska produktionskostnader, minskande svensk grisproduktion och möjligheterna med svenska mervärden.
Vi refererar här diskussionen i korthet tillsammans med en del av vad jordbruksministern sa i sitt anförande inför stämmodeltagarna.
Redaktionen betonar att man i nedanstående text med citerade stycken, har tagit sig friheten att fritt korta ner och tolka de båda kontrahenternas påståenden under debatten.

Ann-Christin Nykvist debatterar med Lars Hultström.
'Titta på kostnaderna. Vi har världens högsta produktionskostnader', sa Lars Hultström.
'Försök använda mervärdena och se över branschens struktur', svarade Ann-Christin Nykvist.
Lars fortsatte:
'Visst ska vi göra vårt arbete och vi gör ett bra jobb. Vi har en fin grisproduktion. Men faktum kvarstår, alla siffror finns på bordet och vi ser hur höga de svenska produktionskostnaderna är och min fråga är: Vad vill jordbruksministern göra åt detta?'

Ann-Christin:
'Ni har förbättrat lönsamheten från 2003 till 2004. Jag är här på besök hos en näring som har framtidstro. Lantbruksbarometern visade att 76 procent av de svenska grisproducenterna tror att 2005 blir lika bra eller bättre än 2004. Den positiva framtidsbilden förstärks också av prognosmakarna inom EUs förvaltningskommitté'.

Lars:
'Men ...'
Ann-Christin:
'Regeringen vill satsa på livskraftigt lantbruk och en levande landsbygd och vi försöker föra en politik som gynnar dessa mål'.

Lars:
'Men titta här. Av dessa bilder framgår att svensk grisproduktion minskar. Vi hade under 2004 en förprövning för endast 1 800 suggplatser. Ska vi hålla dagens produktionsnivå, krävs 125 års avskrivning på anläggningarna. Med mer realistisk avskrivning, på 20 år, måste vi få till 10 000 nya suggplatser varje år. Annars minskar svensk grisproduktion. Och vill vi ha ökad produktion för att bromsa importen krävs större nybyggnad varje år. Vilken kommentar har ministern till dessa fakta?'

Ann-Christin:
'Vi hade tidigare i våras ett seminarium på departementet om kostnadsläget, för att se vad som ger höga kostnader'.
Lars:
'Och ...'
Ann-Christin:
'Det har också framkommit att det är stora skillnader mellan olika grisföretagare. Och strukturen i förädlingsledet är också viktig. Jag är också mycket förbryllad över de priser som svenska grisproducenter får, lägst i Europa vad jag förstår. Samtidigt med höga produktionskostnader'.

Lars:
'Vad kan regeringen göra för att få snabbare handläggning av problemen med L100:an. Djurskyddsmyndigheten måste vidta rätt åtgärder, L100:an är i dag en broms för utvecklingen'.
Ann-Christin:
'Som minister kan jag inte gå in och peka på vad en myndighet i detalj ska göra. Men jag känner till de problem som ni anser att L100:an skapar'.

Lars:
'Alla konsumenter är inte beredda att betala vad det kostar att producera i Sverige. Vad ska vi göra åt detta? Ska vi på något sätt sänka ribban eller ska dessa konsumenter enbart vara hänvisade till importerat kött?'

Ann-Christin:
'Vi ska inte sänka ribban när det gäller salmonella och djuromsorg. Men vi måste försöka att pressa kostnaderna'.

Lars:
'Politikerna gör det ofta lätt för sig. Lägger fram krav på nya regler som kostar. Ta till exempel hur besiktningskostnaderna har skenat iväg. Eller det svenska ensidiga beslutet att ta ner ljudet till 65 db på slakterierna. Detta kostar skjortan! Och var ska pengarna tas? Det blir på avräkningen till oss producenter'.

Ann-Christin:
'Vi ser nu i samarbete med branschen över tillsynskostnaderna. Men vi måste också jobba med mervärdena. Jag försöker själv att i alla sammanhang där det är möjligt, föra fram fördelarna med de svenska mervärdena. Det måste ni i branschen också arbeta mer med. Se på årets grisföretagare - Cedergrisen som också bjuder in konsumenterna'.

Lars:
'Javisst, det är vi som har uppmärksammat Cedergrisen som ett fint föredömme. Men att få ut 65 db på marknaden? Glöm det!'