Publicerad 2005-02-28

Rapport från projektet 'Konkurrenskraftig grisproduktion i Skaraborg'

Skaraborgarna har nu på allvar kommit igång med sitt Sparbanksfinansierade utvecklingsprojekt och det jobbas nu i fyra olika arbetsgrupper.

Foder 25-
Hur kan vi sänka våra foderkostnader med 25 öre/kg tillväxt?
En arbetsgrupp med tre slaktgrisproducenter, representanter för foderföretagen, Swedish Meats och LRF-konsult är igång med diskussioner om nya infallsvinklar på foder. Ansvarig är Stefan Lundmark

Skaraborgshybriden
Är dagens handel och transport av livdjur kors och tvärs genom landet en risk för vårt goda hälsoläge? Borde vi ändra på det?
Smågrisproducenter, representanter för Avelsföretagen och Djurhälsovården diskuterar kring dessa högaktuella frågor. Ansvariga är Malin Brättemark och Margaretha Nord-Karlsson

Skaraborgsgrisen
Som en följd av att Dafgårds på vår inspirationsdag i höstas tog upp frågan om ett närmare samarbete direkt till producenter, diskuteras nu detta förutsättningslöst i en grupp med tre slaktsvinsproducenter, representanter för LRF-konsult, Slakterierna och Dafgårds. Ansvarig är Anders Sigurd

Nätverk 25+
Hur jobbar vi med nätverksbyggande för smågrisproducenter som vill öka sin motivation och fokusera på att förbättra sina resultat?
Tre smågrisproducenter, representanter för Djurhälsovården PIG, LRF-konsult och Skövde Slakteri har bl.a. med hjälp av LRF och Mål 3-medel planerat ett utbildningsnätverk för ett 30-tal producenter som kommer att pågå under hela 2005. Ansvarig är Karin Andersson-Ekelin

Jörgen Olsson gästade Utbildningsnätverk 25+
I början av februari sparkade vi igång vårt utbildningsnätverk för smågrisproducenter. Det kommer att bli sex träffar under året och en studieresa i höst. Vi ägnade första träffen åt att resonera om vikten av att sätta upp mål för arbetet i sitt företag.
Landslagsorienteraren och grisbonden Jörgen Olsson från Kristianstad gästade oss och delade med sig av sitt sätt att jobba med olika mål inom idrotten som han också använder sig av i sitt företag.

Det är viktigt att sätta upp rimliga mål och jobba med delmål. Att man tänker igenom en prioritering av olika saker i sitt liv är också en viktig del för att nå framgång.
Olsson poängterade de mentala faktorernas betydelse. Ta tag i saker som irriterar dig direkt. Exempelvis eftersatt underhåll och allmän oordning skapar stress och otrivsel och tar bort fokus på ditt mål. Beröm dig själv när du gjort något bra och var nöjd dvs. inte ständigt missnöjd. Våga satsa och var lite ödmjukt kaxig.

Efter Jörgens tänkvärda resonemang visade Gunnar Friberg LRF-konsult på olika sätt att mäta sina resultat. Vi diskuterade också olika sätt att se på de produktionstekniska målen och hitta ekonomiskt optimala nivåer i företagen.

Vi skall nu vid starten försöka göra en resultatkurva för gruppen med några olika produktionstekniska parametrar och har naturligtvis som mål att vi vid den här tiden nästa år skall kunna konstatera att vi har lyft våra resultat och skaffat oss en bättre konkurrenskraft.

Karin Andersson-Ekelin