Publicerad 2004-11-25

Grisföretagarnas dag - Lönsam grisproduktion

Hela 600 personer mötte upp när Sveriges Grisproducenter, LRF och hela den svenska grisbranschen bjöd in till en grisföretagardag på Elmia. Mottot för dagen som hölls den 17 november 2004 var 'Lönsam grisproduktion'.

De flesta som kom (minst 500 personer) var grisproducenter men på plats var också leverantörer, forskare, rådgivare, Sveriges Grisproducenter, LRF och övriga branschföretag.

Huvudtemat för Grisföretagardagen var således lönsamhet, lönsamhet för hela branschen och framför allt lönsamhet och ekonomi för de enskilda grisproducerande företagen. En rad seminarier stod på dagordningen, om vilka vi rapporterar i denna tidning. Vi berättar även om utställningen, mingel-vimlet, 'utfodringen' och i en rad kortintervjuer om vad Ni grisproducenter tror om framtiden.

Du önskas god läsning och ännu bättre företagande!

Sven Secher
redaktör

Bakom konferensen stod förutom Sveriges Grisproducenter och LRF: Swedish Meats, Lantmännen, Svensk Köttinformation, LRF Konsult, KLS, Skövde Slakteri, Svenska Djurhälsovården, Avelspoolen samt Kött- och charkföretagen.

Hela bilagan med referat och bilder från 'Grisföretagarna dag' finns som pdf-fil.

pdf-fil med SPECIAL Lönsamhet - bilaga till Tidningen Svensk Gris med knorr nr 11-2004