Publicerad 2008-06-10

Hallands Grisföretagare

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2005 och 2011)

Ordförande
Lotta Henrysson
Bäckatorpsvägen 163
266 94 Munka Ljungby
070-3699424
mysingebacke@icloud.com

Sekreterare Erik Karlsson, Vita Huset, Röinge, 305 94 Halmstad, Tel/Fax 035-442 95
E-post: erik_kvarnby@hotmail.com